Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2 w Sanoku

Strona główna
O nas
Historia
Misja
Dla rodziców
Aktualności
Akcje
Archiwum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja dzieci do przedszkola prowadzona jest według harmonogramu:

 

- w terminie: od 1 do 15 marca - wydawanie i przyjmowanie kart

zgłoszeń w przedszkolu w godzinach od 7.30 do 15.30,

- w terminie: od 16 do 30 marca - kwalifikacja dzieci do przedszkola.

 

Przy składaniu kart rodzice winni udokumentować:

- datę urodzenia dziecka, potwierdzoną dokumentem urzędowym

(paszport dziecka, książeczka zdrowia, akt urodzenia),

- adres zameldowania potwierdzony dokumentem urzędowym,

- miejsce pracy rodziców potwierdzone na karcie pieczęcią

 lub zaświadczeniem z zakładu pracy.

 

W przypadku większej liczby dzieci zgłoszonych niż miejsc w przedszkolu

zostanie powołana Komisja Kwalifikacyjna,

której celem będzie dokonanie przyjęć dzieci do placówki.

 

Karty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Formularz zgłoszeniowy można pobrać:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do przedszkola

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLA